1) accept a) kabul etmek b) özür dilemek c) ilgili d) rica etmek 2) again a) denemek b) tekrar c) tercih d) desteklemek 3) amusing a) korkunç b) müzik c) eğlenceli d) şaşırtıcı 4) apologize a) tercih etmek b) özür dilemek c) rica etmek d) teşekkür etmek 5) argue a) tartışmak b) sinirlenmek c) adil olmak d) kaba 6) invite a) davet etmek b) davetiye c) davet eden d) davet edilen 7) bring a) götürmek b) ödünç almak c) vermek d) getirmek 8) call on a) sakin,soğukkanlı b) çağrı merkezi c) çağırmak d) aramak 9) caring a) ilgilenmek b) ilgili c) mesele,konu d) değiştirmek 10) chit chat a) sohbet etmek b) oturmak c) hareket etmek d) yürümek 11) choice a) giyim b) giyinmek c) yakın d) tercih,seçenek 12) come over a) gitmek b) ziyaret etmek c) sona ermek d) bitirmek 13) deadline a) tarih b) son tarih c) kararlı d) etkinlik 14) determined a) kararlı olmak b) mazeret c) tarih d) cesaretlendirmek 15) event a) olay,etkinlik b) mazeret c) sergi d) beklemek,ummak 16) fair a) hızlı b) sergi c) etkinlik d) adil olmak 17) fashionable a) modayı takip etmek b) modaya uygun c) güzel olmak d) eski moda 18) rely on a) güvenmemek b) güvenilmez c) güvenilir d) güvenmek 19) fee a) ücret b) ücretli c) hissetmek d) his 20) feel a) his b) fark etmek c) hissetmek d) duygulanmak 21) forget a) sonsuz b) unutulmaz c) unutmak d) yabancı 22) generous a) cimri b) cömert c) genellikle d) genel 23) get on well a) iyi geçinmek b) geçinememek c) destek olmak d) paylaşmak 24) give a reason a) sipariş vermek b) sebep c) rica etmek d) hesap vermek 25) give encouragement a) cesaret vermek b) cesaretlendirmek c) cesaret etmek d) cesaret 26) hungry a) tok b) acıkmak c) aç[karnı] d) sinirlenmek 27) imagine a) hakaret etmek b) etkileyici c) geliştirmek d) hayal etmek 28) attend a) katılmak b) dikkat c) çekici d) yalnız 29) keep secrets a) sır vermek b) sır tutmak c) sır d) izin vermek 30) know a) tanımlamak b) tanımak c) tanım d) tanıtmak 31) laid back a) rahatlatıcı b) destek olmak c) dinlendirici d) rahat 32) invitee a) davetiye b) davet eden c) davet edilen d) davet etmek 33) inviter a) davet etmek b) davetiye c) davet edilen d) davet eden 34) invatation a) davet eden b) davetiye c) davet edilen d) davet 35) loyal a) sevimli b) geç c) ödünç vermek d) sadık 36) main course a) ana yemek b) huysuz c) buluşmak d) özlemek 37) mean a) anlam b) kaba c) küstah d) yanlış anlama 38) meet a) köfte b) özlemek c) kaçırmak d) buluşmak 39) Nothing a) Fark etmek b) Herşey c) Hiçbir şey d) Hiç 40) Offer a) teklif etmek b) sipariş etmek c) fırsat d) konum 41) opportunity a) şanslı b) fırsat c) istemek d) fırsatı kaçırmak 42) pick up a) seçilmiş b) toplamak c) bir yerden almak d) birini bir yerden almak 43) place a) lütfen b) yerel c) yer d) yer almak 44) refuse a) reddetmek b) kabul etmek c) rica etmek d) sebep 45) request a) rica b) toplantı c) paylaşmak d) bildirmek 46) send a) gönderici b) göndermek c) almak d) alıcı 47) receiver a) alıcı b) almak c) gönderen d) göndermek 48) similar a) ayrı b) aynı c) benzer d) farklı 49) sneaky a) sinsi b) kurnaz c) bencil d) cimri 50) spend time a) vakit b) boş zaman c) vakit geçirmek d) ..... 51) stay a) söylemek b) kalmak c) kalkmak d) basamak 52) emma is my ............friend.ı like her so much. a) bad b) close c) buddy d) jealous 53) we re playing tennis on saturday. the match is going to..........at 10.30 a) watch b) go c) have d) start 54) we are going out. would you like to ........with us? a) Come b) eat c) listen d) ride 55) Alice:.........you for the nice invatation a) see b) go c) come d) thank

8.sınıf ingilizce 1.ünite (KOLAY)

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?