1) Yukarıda verilen olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Bu olay Dünya’nın kendi etrafında dönmesidir. b) Bu olay bir yıl sürer. c) Bu olayda Dünya, elips şeklinde yörünge izler. d) Bu olay sonucunda mevsimler oluşur. 2) Dünya, kendi etrafındaki 1 tam turu ne kadar sürede tamamlar? a) 1 ay b) 1 yıl c) 1 gün d) 1 saat 3) Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi etrafında dönmesinin sonuçlarından biri değildir? a) Gece ve gündüzün oluşması b) Mevsimlerin oluşması c) Gece ve gündüz sıcaklık farkı yaşanması d) Gün içinde gölge boylarının değişmesi 4) Mevsimler nasıl oluşur? a) Dünya’nın kendi etrafında dönmesiyle b) Güneş’in kendi etrafında dönmesiyle c) Güneş’in Dünya’nın çevresinde dönmesiyle d) Dünya’nın Güneş’in çevresinde dönmesiyle 5) Bir gün, aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda oluşur? a) Ay’ın kendi etrafında dönmesiyle b) Dünya’nın Güneş etrafında dönmesiyle c) Ay’ın Dünya etrafında dönmesiyle d) Dünya’nın kendi etrafında dönmesiyle 6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Dünya dönme ve dolanma hareketi yapar. b) Dünya, kendi etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar. c) Dünya hareket halindedir. d) Dünya sadece dönme hareketi yapar. 7) “Güneş, Dünya’dan 109 kat daha büyüktür. Bu, şu anlama gelir. Güneş’in içerisine yaklaşık 1,3 milyon Dünya sığdırabiliriz. Ancak, Dünya’dan Güneş’e baktığımızda Güneş’I Dünya’dan daha küçük görürüz.” Bu olayın sebebi nedir? a) Güneş’in Dünya’dan çok uzak olması b) Dünya’nın küre biçiminde olması c) Güneş’in etrafında bulunması d) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi 8) Güneş ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Güneş’in kendi etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur. b) Güneş ısı ve ışık kaynağımızdır. c) Güneş’e çıplak gözle bakmak zararlıdır. d) Dünya, Ay ile birlikte Güneş’in etrafında dolanır. 9) Dünya’nın, Güneş etrafında dolanması ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Geçen süreye 1 yıl denir. b) 365 gün 6 saatte tamamlanır. c) Tam üç dönüşte bir mevsim oluşur. d) Dünya, elips şeklinde bir yöründe Güneş’in etrafında dolanır. 10) “Mert, sabah okula gelirken Güneş’in Doğu yönünde, öğle vaktinde tam tepede, akşam ise batı yönünde olduğunu fark etti.” Mert, akşam babasına bunu anlattığında, babasının hangi cevabı vermesi doğru olur? a) Çünkü; Güneş Dünya’nın etrafında dolanır. b) Çünkü; Dünya Güneş’in etrafında dolanır. c) Çünkü, Dünya kendi etrafında döner. d) Çünkü, Güneş kendi etrafında döner. 11) Dünya’nın ________ benzeyen şeklinden dolayı tamamı Güneş tarafından aydınlatılamaz. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ? a) Küreye b) Silindire c) Piramide d) Koniye 12) Dünyamızın aşağıdaki hareketlerinden hangisi mevsimlerin oluşumunda etkilidir? a) Ay’ın Dünya’yı etkilemesi b) Dünya’nın Güneş etrafında dolanırken izlediği yörüngenin elips şeklinde olması c) Dünya’nın tam yuvarlak olmaması d) Dünya’nın kendi etrafında hızlı dönmesi 13) Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi doğrudur? a) Dünya'nın Güneşi görmeyen kısımlarında gece yaşanır. b) Ay, Dünya’nın etrafını 365 günde dolanır. c) Dünya’nın kendi etrafında bir tam tur dönmesiyle mevsimler oluşur. d) Güneş, Dünya’nın çevresini 24 saatte dolanır. 14) Şekle göre hangisi söylenemez? a) 1 numaralı bölgede gündüz yaşanmaktadır. b) 2 numaralı bölgede saat, 1 numaralı bölgeden geridedir. c) 3 numaralı bölgede gece yaşanmaktadır. d) 1 numaralı bölgede akşam olmak üzeredir. 15) Şekildeki deneyi sınıfta yapan bir öğretmen, aşağıdaki olayların hangisini öğrencilerine anlatmaya çalışmaktadır ? a) Ay’ın Dünya etrafında nasıl döndüğünü b) Mevsimlerin nasıl oluştuğunu c) Gece ve gündüzün nasıl oluştuğunu d) Güneş’in Dünya’nın etrafında nasıl döndüğünü 16) Dünya, Güneş etrafında dolanırken nasıl bir yörünge izler? a) Kare b) Üçgen c) Daire d) Elips 17) "Güneş doğudan doğup, batıya doğru yer değiştirir." Güneş'i böyle hareketli görmemizin asıl sebebi nedir? a) Dünya'nın kendi ekseninde batıdan doğuya dönmesi. b) Güneş'in bir yıldız olması. c) Güneş'in kendi ekseninde dönmesi. d) Güneş'in Dünya'dan çok büyük olması. 18) Dünya'nın dönme ve dolanma hareketleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Bir dönme hareketi sonucunda bir gece ve bir gündüz oluşur. b) Dünya kendi ekseninde döner, Güneş'in etrafında dolanır. c) Dönme hareketi bir cisim etrafında, dolanma hareketi ise bulunduğu yerde gerçekleşir. d) Güneş'in etrafında bir dolanma hareketi sırasında dört mevsim yaşanır.

dünyanın hareketleri

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?