1) Aşağıdakilerden hangisi uzay çalışmaları sonucunda bulunan ürünlerden biri değildir? a) Tükenmez kalem b) Kurşun geçirmez yelekler c) Makas d) Bebek maması 2) Dünya'nın veya başka bir gezegenin yörüngesine yerleştirilen; iletişim, haberleşme, hava durumu, televizyon yayını, GPS gibi pek çok alanda hizmet veren araca ne denir? a) Uzay sondası b) Uzay istasyonu c) Uzay mekiği d) Yapay uydu 3) Aşağıda verilen organellerden hangisi hayvan hücresinde bulunurken, bitki hücresinde bulunmaz? a) Koful b) Sentrozom c) Kloroplast d) Ribozom 4) Aşağıda verilenlerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir? a) Bir hücreden iki yeni hücre oluşur. b) Üreme dönemi boyunca devam eder. c) Tür içi çeşitliliğe yol açmaz. d) Kromozom sayısı sabit kalır 5) Aşağıda kütle ve ağırlıkla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. b) Ağırlık birimi Newton'dur. c) Kütle bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetidir. d) Ağırlık "G" ile gösterilir. 6) Aşağıda verilen durumların hangisinde sürtünme kuvvetinin azaltılması amaçlanmıştır? a) Haltercilerin eline toz sürmesi. b) Karlı yollarda araba lastiklerine zincir takılması. c) Kapı menteşelerinin yağlanması. d) Dağcıların kullandığı ayakkabıların çivili olması. 7) Aşağıdaki karışım örneklerinin hangisinde ayırma yöntemi yanlış verilmiştir? a) Çamurlu su ->Süzme b) Zeytinyağı-su -> Ayrımsal damıtma c) Kum-talaş ->Yüzdürme d) Demir tozu- odun talaşı ->Mıknatısla ayırma 8) Aşağıdaki atık maddelerden hangisinin geri dönüşümü yapılabilir? a) Teneke kutu b) Kömür külü c) Floresan d) Seramik 9) Aşağıdaki elementlerden hangisinin kullanım alanı yanlış verilmiştir? a) Helyum: Zeplin ve balon gibi hava taşıtlarını şişirmede b) Klor: İçme sularının dezenfekte edilmesinde c) Flor: Diş macunu, klima ve deodorantlarda d) Azot: Renkli reklam aydınlatmalarında 10) Hava, süt, sis, şerbet, çelik örneklerinden kaç tanesi heterojen karışımdır? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 11) Işık enerjisini hareket enerjisine dönüştüren cihaz aşağıdakilerden hangisidir? a) Radyometre b) Güneş kollektörü c) Güneş ocağı d) Periskop 12) Oluşturduğu düz-büyük görüntüden dolayı dev aynası olarak bilinen ayna çeşidi hangisidir? a) Düz ayna b) Çukur ayna c) Tümsek ayna d) Dış bükey ayna 13) Aşağıda verilenlerin hangisinin yapısında diğerlerinden farklı bir ayna çeşidi kullanılmıştır? a) Periskop b) Tepegöz c) Banyo aynası d) Araba yan aynası 14) Aşağıdaki örneklerin hangisi ışığın yaşamımızdaki olumsuz etkileri arasında yer alır? a) Kumaşların solması b) Bitkilerin fotosentez yapması c) Güneş panelleri ile elektrik üretilmesi d) Güneş enerjisi ile sıcak su elde edilmesi 15) Aşağıdakilerden hangisi dişi üreme yapı ve organları arasında yer almaz? a) Yumurtalık b) Döl yatağı c) Salgı bezleri d) Döl yolu 16) Aşağıda verilen canlılardan hangisi tomurcuklanma ile çoğalmaz? a) Öglena b) Hidra c) Mercan d) Denizanası 17) Aşağıda verilen çiçeğin kısımları ve bu kısımlara ait özelliklerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? a) Çanak yaprak: Tomurcuk halindeki çiçeği dış etkilerden korur b) Çiçek sapı: Çiçeği bitki gövdesine birleştiren kısımdır. c) Çiçek tablası: Çanak yaprak, taç yaprak, erkek ve dişi organların üzerinde dizildiği kısımdır. d) Taç yaprak: Fotosentezin yapıldığı kısımdır. 18) Aşağıdakilerden hangisi sürüngenlerin özelliklerinden biri değildir? a) Başkalaşım geçirir b) Yumurtayla çoğalır c) Yavru bakımı görülmez d) Suda ya da karada yaşayan türleri vardır 19) Bir elektrik devresindeki elektronların titreşim hareketinden kaynaklanan enerji aktarımına elektrik akımı denir. Elektrik akımı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Elektrik akımı ampermetre ile ölçülür. b) Elektrik akımın birimi Amper'dir. c) Elektrik akımının yönü pilin negatif kutbunda, pozitif kutbuna doğrudur. 20) Direncin değerini değiştiren aletin ismi nedir? a) Voltmetre b) Reosta c) Ampermetre

7. Sınıf Tüm Üniteler Karma

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?