1) Bir miktar para 115 kişi arasında paylaştırılıyor. Her birine 25TL düştüğüne göre, paylaştırılan para kaç TL'dir? a) 2875 b) 2855 c) 2835 d) 2825 2) Bir çiftlikte 182 tane inek, ineklerin 5 katı kadar da koyun vardır.Bu çiftlikte kaç hayvan vardır? a) 1100 b) 1010 c) 1092 d) 1700 3) Bir çokgen en az kaç kenardan oluşulabilir? a) 5 b) 3 c) 4 d) 6 4) Üçgenin iç açıları ve karenin iç açılarının çarpımı kaçtır? a) 5261 b) 64203 c) 65000 d) 64800 5) Aşağıdaki üçgenlerden hangisi düzgün çokgendir? a) ikizkenar dik üçgen  b) çeşitkenar üçgen c) eşkenar üçgen d) ikizkenar üçgen 6) Açıları ve kenar uzunlukları eşit olan çokgenlere ne ad verilir? a) çokgen b) üçgen c) düzgün çokgen d) dörtgen 7) Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgen değildir? a) ikizkenar üçgen  b) kare c) eşkenar üçgen d) düzgün beşgen 8) Aşağıdakilerden hangisi çokgen değildir? a) üçgen b) daire c) kare d) dikdörtgen 9) Çevresi 120 cm olan beşgenin bir kenarı kaç cm'dir? a) 20 b) 24 c) 28 d) 32 10) Çevresi 120 cm olan düzgün altıgenin kenarları 4'er cm kısaltılırsa yeni düzgün altıgenin çevresi kaç cm olur? a) 84 b) 90 c) 96 d) 110

5. sınıf matematik soruları

tarafından

Tema

Yazı tip -leri

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?