1) Tahta üzerinde yatay veya dikey hareket edebilen taşın adı nedir? a) At b) Kale c) Fil 2) Satranç tahtasında hangi taşı kazanamayız? Yemek yapamayız? a) Vezir b) Piyon c) Şah 3) İstediği kadar çapraz gidebilen taşın adı nedir? a) At b) Fil c) Şah 4) Hangi taşımızın puanı bir (1) dir? a) Piyon b) At c) Fil 5) İstediği kadar yatay, dikey veya çapraz hareket edebilen taşımızın adı nedir? a) Şah b) Kale c) Vezir 6) Atın puanı kaçtır? a) 9 b) 3 c) 5 7) Satranç tahtasında hangi taşımız geriye hareket edemez? a) Piyon b) At c) Şah 8) Kalenin puanı kaçtır? a) 4 b) 3 c) 5 9) Sadece birer adım hareket edebilen taş hangisidir? a) At b) Piyon c) Şah 10) Şah ve Kalenin birlikte hareket etmesi ile yapılan hareketin adı nedir? a) Rok b) Tok c) Top

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?