TEVHİD - "De ki: O Allah birdir." (İhlas suresi 1. ayet), ADALET - "Bizim yarattıklarımız içinde öyle bir topluluk vardır ki; hakka çağırır ve hakla hükmederler. "(A'râf suresi 181. ayet), HİKMET - "Bunları Biz sana ayetlerden ve hikmetli zikirden (Kur'an'dan) okuyoruz." (Al-i İmran suresi 58. ayet), SORUMLULUK - "Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur." (İsra suresi 36. ayet), DÜRÜSTLÜK - "Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte, sana buyurulduğu gibi dosdoğru ol!" (Hud suresi 112. ayet), ŞECAAT - "Birtakım insanlar onlara, "İnsanlar size karşı asker toplamışlar, onlardan korkun" dediler de bu, onların imanlarını arttırdı ve "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!" diye cevap verdiler." (Al-i İmran suresi 173. ayet), İFFET - "Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır."(Nur suresi 30. ayet), VEFA - "Allah’ın üzerinizdeki nimetini, sizden aldığı sağlam ahdini hatırlayın; o zaman, "Duyduk ve kabul ettik" demiştiniz."( Maide suresi 7. ayet), EMANETE RİAYET - "Ey iman edenler! Allah ve resulüne karşı hainlik etmeyin, emanetinizdeki şeylere de bile bile hıyanet etmeyin." (Enfal suresi 27. ayet), EHLİYET VE LİYAKAT - "Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder." (Nisa suresi 58. ayet),

Temel değerlerimiz

tarafından

Tema

Yazı tip -leri

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?