1) Tasavvufta, İslam'ın ahlaki değerlerini hayata katmayı ön plana çıkaran, insanı kötü davranışlardan uzaklaştıran kişiye ne ad verilir? a) MUTASAVVIF b) HOCA c) ALİM d) ŞEYH 2) Hoca Ahmed Yesevi'nin görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf anlayışıdır. Pir-i Türkistan lakabıyla anılmıştır. Divan-ı Hikmet adlı eseri büyük önem taşımaktadır. Verilen bilgilerde aşağıdaki tasavvuf ekollerinden hangisinden bahsedilmektedir?  a) KADİRİLİK b) YESEVİLİK c) ALEVİLİK d) NAKŞİBENDİLİK 3) Abdulkadir Geylani'nin görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvufi görüştür. Geylani, 18 yaşında Bağdat'a gidip orada İslami ilimler öğrendi. Kur'an ve sünnete bağlı kalmak tarikatın şartlarındandır. Verilen bilgilerde aşağıdaki tasavvuf ekollerinden hangisinden bahsedilmektedir?  a) YESEVİLİK b) ALEVİLİK c) KADİRİLİK d) MEVLEVİLİK 4) Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvufi yorum biçimidir. En önemli eseri Mesnevidir. Bu anlayışta sema ve çilenin büyük önemi vardır. Verilen bilgilere göre aşağıdaki tasavvuf ekollerinden hangisinden bahsedilmektedir? a) ALEVİLİK b) YESEVİLİK c) KADİRİLİK d) MEVLEVİLİK 5) Bahauddin Nakşibend'in görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvufi yorum biçimidir. Buhara'nın Kasr-i Arifan köyünde doğup orada vefat etmiştir. Türk kültüründe oldukça yaygın olan bir görüştür. Verilen bilgilere göre aşağıdaki tasavvuf ekollerinden hangisinden bahsedilmektedir.?  a) NAKŞİBENDİLİK b) ALEVİLİK c) YESEVİLİK d) KADİRİLİK 6) Büyük Türk düşünürü ve mutasavvıfı Hacı Bektaş-ı Veli'ye ait görüş ve düşüncelerini temel alan tasavvufi yorum aşağıdakilerdeb hangisidir? a) BEKTAŞİLİK b) YESEVİLİK c) KADİRİLİK d) MEVLEVİLİK 7) Hz. Ali'ye bağlı, Ali taraftarları anlamına gelen tasavvufi oluşum aşağıdakilerdeb hangisidir? a) ALEVİLİK b) YESEVİLİK c) NAKŞİBENDİLİK d) MEVLEVİLİK

7.5. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUM BİÇİMLERİ(TASAVVUF)

tarafından

Tema

Yazı tip -leri

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?