1) *Yasalara uygun işler yapmak. *Her işten anlamak. *Her şeyi ayrıntılı düşünmek. Seçeneklerde verilen deyimlerden hangisinin anlamı yukarıda yoktur? a) Kesenin ağzını açmak b) Kılı kırk yarmak c) Kitabına göre hareket etmek 2) Daha önce zorlukla açtığı kapağı bir kez daha açmak istemeyen Ata için hangisi söylenebilir? a) Gözü kesmiştir. b) Gözü korkmuştur. c) Gözü ısrmıştır. 3) "Çalıştım, çabaladım, didindim, adeta ................. ama bu işi başardım." ifadesi hangi deyim ile tamamlanabilir? a) göğsüm kabardı. b) gına geldi. c) göbeğim çatladı. 4) Seçeneklerde verilen atasözlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir konuda öğüt vermektedir? a) Ekmeden biçilmez. b) Emek olmadan yemek olmaz. c) Evdeki hesap çarşıya uymaz. 5) Hamster kafesini tahtadan yapmaya çalışan Azra, dedesinin şu sözü üzerine demir kullanmaya başlamıştır: ".............................................................................. ." a) Davul bile dengi dengine çalar. b) Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz. c) Demir tavında dövülür. 6) Spor yaptığı alandaki arkadaşlarını çarpışma, düşme gibi olumsuz olaylara karşı uyarmak isteyen Ela, spor yaptığı yerin tehlikeli olabilecek noktalarına uyarı yazıları asmak istiyor. Buna göre Ela hangi atasözünü kullanabilir? a) Kaza geliyorum demez. b) Kelin ilacı olsa başına sürer. c) Kendi düşen ağlamaz. 7) "Yine yenildiler. Bu takımda hiçbir şey değişmemiş, ..................................... ." ifadesi hangi deyimle devam ettirilirse düşünce desteklenmiş olur? a) açıkçası çok sevindim. b) yani çok iyi oynadılar. c) aynı tas aynı hamam. 8) "Şimdi beni iyi izle, göz açıp kapayıncaya kadar bu işi bitireceğim." tümcesindeki altı çizili deyimin anlamı hangi seçenekte verilmiştir? a) yavaş yavaş b) çabucak c) birkaç gün sonra 9) Hangi seçenekteki deyim tasarruf edilmediğini gösterir? a) Hor kullanmak. b) Hoşafın yağı kesilmek. c) Hop oturup hop kalkmak. 10) "Arkadaşıyla sorunu nasıl çözecekleri hakkında günlerce düşündüler." ifadesinin yerine hangi deyim kullanılabilir? a) Kafa tutmak. b) Kafa patlatmak. c) Kafasına denk gelmek. 11) "Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz." atasözü seçeneklerde verilenlerden hangisinin önemini belirtmektedir? a) çalışma b) dostluk c) dinlenme 12) Yağmur, çözemediği bir soru için arkadaşı Poyraz'dan yardım istedi. Soruyu birlikte çözmeyi başardılar. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu özetleyen bir atasözüdür? a) Dost acı söyler. b) Bir elin nesi var, iki elin sesi var. c) Körle yatan şaşı kalkar.

3. Sınıf Atasözü ve Deyimler Karışık Test

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?