PARALELLİK - Birbirine olan uzaklıkları her yerde aynı olan doğrulardır., DOĞRU PARÇASI - Bir doğru üzerinde bulunan farklı iki nokta ve bu iki nokta arasında kalan kısma denir., IŞIN - Başlangıç noktası sabit olup diğer yönde sonsuza kadar uzayabilen düz çizgilere denir. , DOĞRU  - İki yönde sonsuza kadar uzayabilen düz çizgilere ışın denir., KESİŞEN - Bir noktası ortak olan iki doğru kesişen doğrulardır., ÇAKIŞIK  - Aynı düzlemde bütün noktaları ortak olan doğrulara çakışık doğrular denir.,

TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?