Do you have to study French?, Do you have to wash the dishes?, Does your dad have to take out the rubbish?, Do you have to load the dishwasher?, Do you have to do your homework?, Does your mother have to iron your clothes?, Why do people have to work?, Why do people have to go to school?, What do you have to do next week?, Do you have to do things you don't like to do? If 'yes' what?.

Modal verb "Have to"

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?