1) Öğleden sonra saat kaç ? a) 18.00 b) 17.00 c) 06.00 d) 12.00 e) 14.00 f) 16.00 2) Saat kaç ? a) sekiz b) sekizi çeyrek geçiyor c) yedi buçuk d) sekiz buçuk e) yediyi çeyrek geçiyor f) yedi 3) Saat kaç ? a) beşe çeyrek var b) beşi çeyrek geçiyor c) beş d) altıya çeyrek var e) altı buçuk f) altıyı çeyrek geçiyor 4) Bir gün kaç saattir ? a) 12 b) 16 c) 18 d) 20 e) 22 f) 24 5) Saat kaç ? a) yediye çeyrek var b) yedi c) yedi buçuk d) yediyi çeyrek geçiyor e) sekizi çeyrek geçiyor f) sekize çeyrek var 6) Saat kaç ? a) 2 ye çeyrek var b) 3 e çeyrek var c) 4 e çayrak var d) 2 yi çeyrek geçiyor e) 3 ü çeyrek geçiyor f) 4 ü çeyrek geçiyor 7) Saat kaç ? a) 7 ye çeyrek var b) 8 e çeyrek var c) 9 a çeyrek var d) 8 e) 7 f) 9 8) Öğleden sonra saat kaç ? a) 9.00 b) 10.00 c) 21.00 d) 22.00 e) 20.00 f) 23.00

Tema

Yazı tip -leri

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?