HUTBE - Cuma ve bayram namazlarında cemaati bilgilendirmek için yapılan dini içerikli konuşma., VAAZ - Cami ve mescitlerde genellikle namaz öncesi yapılan dini içerikli konuşma, HATİP - Hutbe okuyan din görevlisine verilen isim, VAİZ - Vaaz veren din görevlisi, MİHRAP - Cami ve mescitlerde Kabe yönünü gösteren duvarda bulunan ve imamın namaz kıldırdığı girintili yer, MİNBER - Camilerde hutbe okunan merdivenli, yüksekçe yer, VAAZ KÜRSÜSÜ - Camilerin içinde vaaz vermek için yapılan hafifçe yüksek yer, MİNARE - Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için ezan okumak ve sala vermek maksadıyla cami gövdesine bitişik olarak veya caminin hemen yanına inşa edilmiş yapı, ŞEREFE - Minarelerin genelde orta yerinde müezzinin ezan okuduğu halka biçimindeki yer, KUBBE - Caminin tavanında yer alan yarım daire şeklindeki yapı, ŞADIRVAN - Caminin genellikle avlusunda yer alan ve abdest alınan yer, ALEM - Minarenin ucundaki hilal şeklindeki demir parçacık, MÜEZZİN - Ezan okumakla ve kamet getirmekle sorumlu kişi, İMAM-HATİP - Beş vakit namaz, Cuma, bayram ve cenaze namazlarını kıldırmakla görevli olan kişi,

5. SINIF 5. ÜNİTE MİMARİMİZDE DİNİN İZLERİ

tarafından

Tema

Yazı tip -leri

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?