1) 300'ün % 30'u kaçtır? a) 90 b) 80 c) 120 d) 110 2) Bir maratona katılan 150 kişinin % 40'ı yarışı bitirememiştir. Kaç kişi yarışı bitirememiştir? a) 50 b) 60 c) 75 d) 40 3) 180 liranın %30'u kaçtır? a) 54 b) 45 c) 80 d) 95 4) 0,25 sayısının ondalık gösteriminin yüzde sembolüyle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? a) % 0,25 b) %0,0 25 c) %2,5 d) %25 5) 240'ın % 40'ı kaçtır? a) 96 b) 92 c) 120 d) 146 6) 180'in % 20'si kaçtır? a) 34 b) 36 c) 40 d) 43 7) Sınıf başkanlığı seçimi için 24 öğrencinin oy kullandığı bir sınıfta %25'ini Esra almıştır. Esra kaç oy almıştır?,  a) 5 b) 8 c) 12 d) 6 8) Bir bahçedeki çiçeklerin 0,32'si Karanfil ,% 35'i Gül ve kalanlar ise Menekşedir.Menekşelerin yüzdelik dilimi kaçtır? a) 43 b) 39 c) 33 d) 40 9) Bir havuzun 1/5'lik kısmı dolu olduğuna göre yüzde kaç kısmı boştur? a) 80 b) 75 c) 70 d) 65 10) 0,33 sayısının ondalık gösteriminin yüzde sembolüyle yazılışı hangisidir? a) % 0,33 b) % 3,3 c) % 33 d) % 0,033

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?