1) ' Doğrusu bu Kuran'da, kulluk eden kimselere bildiri vardır. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.' (Enbiya, 21/106-7) Verilen ayette Peygamber efendimizin hangi özelliğine değinilmiştir? a) İlim ve öğrenmeyi teşvik etmesi b) Rahmet peygamberi olması c) Son peygamber olması d) Adaletli olması 2) Hz. Muhammed (s.a.v) 'in Allahtan aldığı emir ve yasakları insanlara bildirmesidir. Verilen örnekteki bahsedilen görev aşağıdakilerden hangisidir? a) Tebliğ b) Fetanet c) Rahmet d) İhlas 3) Hangisi Peygamberimizin uzak durulması konusunda uyardığı, 'Allah'a ortak koşmak' anlamına gelir? a) Tevhid b) Tekbir c) İnkar d) Şirk 4) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize ait özelliklerden değildir? a) Tüm insanlık için uyarıcıdır b) Kur'an'ı açıklayıcıdır c) Merhametlidir d) İlk Peygamberdir 5) Kafirun suresi, adını ilk ayetinde geçen ve 'inkarcılar' anlamına gelen kafirun kelimesinden almıştır. Bu ifadenin anlamları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? a) Putlara tapanlar b) Tevhid inancını benimseyenler c) İslam' dan başka yol arayanlar d) Ahiretin varlığını kabul etmeyenler 6) Allah Teala Ahzab suresi 21. ayette Peygamber efendimiz için 'Üsve-i Hasene' tabirini kullanmıştır. Üsve-i hasene ne demektir? a) Merhametli b) Adalet sahibi  c) Güzel örnek  d) Alçakgönüllü 7) Peygamberimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir yargıdır? a) Peygamberimiz rahmet olarak gönderilmiştir b) Peygamberimiz dini, ahlaki ve insani değerleri savunmuştur c) Davranışlarıyla merhametin nasıl olması gerektiğini göstermiş d) Peygamberimiz sadece Müslümanlar’a merhamet göstermiştir 8) Hz. Muhammed (sav), peygamberlik görevini yerine getirirken Kuran’ın öğütlerini hem açıklamış hem de bizzat yaşamıştır. Buna göre Hz. Muhammed (sav)’in peygamberlik görevinin temel amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? a) İnsanlar arasında eşitlik sağlamak b) Siyasi birlik sağlamak c) İnsanların refah düzeyini artırmak d) İnsanlara her konuda örnek olmak 9) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed(sav)’i diğer peygamberlerden ayıran bir özelliktir? a) İnsanlara örnek olması b) Güzel ahlaklı olması c) Vahyi tebliğ etmesi d) Son peygamber olması 10) “Ey örtünüp bürünen (Peygamber!) Kalk ve (insanları) uyar. Sadece Rabb’ini büyük tanı. Kötü şeyleri terk et.”( Müddessir suresi, 1-5) Verilen ayet, peygamberimizin hangi özelliği ile en çok ilgilidir?   a) İnsan olması b) Rahmet peygamberi olması c) İnsanlar için uyarıcı olması d) Örnek olması

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7.sınıf 4.ünite

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?