MİLLİYETÇİLİK - Fransız İhtilali ile çok uluslu devletleri olumsuz etkileyen akım., COĞRAFİ KEŞİFLER - Avrupalıların 15. ve 16. yüzyıllarda yeni yerler ve ticaret yolları bulmak için başlattıkları gezilerdir., SÖMÜRGECİLİK - Bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması veya yayılmayı istemesine denir., AYDINLANMA ÇAĞI - 17. ve 18.yüzyılda Avrupa’da aklı ön plana çıkaran ve her şeyin akılla anlaşılabileceğini savunan yeni dönem denir., KRİSTOF KOLOMB - Amerika kıtasını ilk defa keşfeden kâşif., MARTİN LUTHER  - Reform hareketlerinin başlamasında öncülük eden kişi, İŞÇİ - Sanayi İnkılabı ile ortaya çıkan sınıf., RÖNESANS - Yeniçağ’da Avrupa’da edebiyat, sanat ve bilim alanında meydana gelen gelişmelere verilen addır., İHTİLAL - Bir ülkenin siyasal yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla zor ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketine denir,

AVRUPADA YAŞANAN GELİŞMELER

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?