Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
HİDAYET - Dinî kavram olarak Allah’ın (c.c.) insanlara akıl, düşünme, öğrenme, hatırlama gibi yetenekler vermesi ve insanların da bunları kullanarak doğru yolu bulmasıdır., DELALET - Hidayetin zıddı., İHSAN - Dinî kavram olarak ise insanın daima Allah’ın (c.c.) huzurunda olduğunu bilmesi ve O’nu görüyor gibi yaşamasıdır., MUHSİN - Allah’ı (c.c.) her an görüyormuş gibi yaşayan kişiler, Kur’an-ı Kerim’de nasıl isimlendirilmiştir?, İHLAS - Dinî kavram olarak ise insanın bütün söz, davranış, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ın (c.c.) rızasını gözetmesi anlamlarına gelir., RİYA - İhlasın zıddı, TAKVA - ................sahibi mümin; haramlardan, günahlardan, Rabbimizin (CC.) yasakladığı söz ve fiillerden kaçınma konusunda son derece titiz davranır., MUTTAKİ - Takva sahibi kimseye verilen isim., SIRAT-I MÜSTAKİM - Allah’ın (CC.), peygamberleri ve kitapları aracılığıyla gösterdiği dosdoğru yoldur., CİHAT - Sözlükte; güç ve gayret sarf etmek, bir işi başarmak için elinden gelen bütün imkânları kullanmak, söz ve fiille bütün kuvvetini harcayarak çalışmak, yorulmak, aşırı gayret etmek demektir., SALİH AMEL - İmanın gereği olarak ihlasla ve iyi niyetle yapılan, Kur’an ve sünnete uygun olan her türlü söz, fiil ve davranışa denir.,

11. SINIF 3. ÜNİTE

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler