1) Aşağıda verilen cümlelerde hangisinde atmak sözcüğü "  ertelemek anlamında kullanılmıştır? a) Yeni yapılan eve geçmemiz 4 ay daha sonraya atıldı b) Kale gelen top kaleci büyük hızla atıldı. c) İşini tam anlamıyla yerine getiremeyen arkadaşımız işten atıldı. d) Bina biriken çöpler el birliğiyle dışarı atıldı. 2) Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde terim anlamlı  bir sözcük kullanılmamıştır? a) Müdürün masasındaki mühür kaybolmuş. b) Fotoğraflarda lekeleme tekniği kullanılmış. c) Tiyatroda nihayet perdeler açıldı. d) Uyak düzenini yazmadığı için puanı kırılmış. 3) Aşağıdaki cümlelerin hangisi sesteştir? a) Boya b) Savaş c) Dik d) Çile 4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcük vardır? a) Bilip bilmeden konuşma dedim sana. b) Aşağı yukarı üç yıldır buradayız. c) Beni olur olmaz zamanlarda arama. d) Görür görmez heyecan sardı beni. 5) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Zaman b) Yara c) En d) Yeni 6) Aşağıdakilerden hangisi" hüviyet, yitirmek, tanık, giysi" sözcüklerinden birinin eş anlamlısı değildir? a) Kimlik b) Şahit c) İtina d) Kaybetmek 7) Aşağıdakilerden hangisi sesteşi yoktur? a) Ekmek b) Dost c) Yar d) Kurum 8) Aşağıdaki ikilemelerden hangisi, yapılışı yönünden diğerlerinden farklıdır? a) İleri geri b) Yalan yanlış c) Doğru dürüst d) Sağ salim 9) Aşağıdakilerden hangisi eş sesli değildir? a) Akrep b) Çay c) Bal d) Bere 10) "Ulu - yaramaz sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? a) Pabuç -ayakkabı b) Eksik -tam c) Düzenli - düzensiz d) Usta - kalfa

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?