1) aşağıdakilerden hangisi Allah ın sıfatlarından biri değildir a) Basar b) Semi c) İlim d) Tekvin e) Kadir f) Furkaan 2) Allah ın güzel isimlerine ne denir a) Esma-i hüsna b) Tekvin c) Kadir d) İlim e) Basar f) Semi 3) Allah ın herşeyi görmesine ne denir a) Esma-i hüsna b) Tekvin c) İhlas d) İlim e) Basar f) Semi 4) samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak a) İhlas b) Semi c) Tekvin d) Samed e) Rahman 5) Allah ın herşeyi görmesine ne denir a) Semi b) Basar c) İhlas d) Tekvin e) Tevhid f) Samed 6) Allah'ın zatında hiçbir ortağının olmadığını simgeler a) Tevhid b) Basar c) Tekvin d) Samed e) İhlas 7) Allah ın her şeyi duyması a) Basar b) İhlas c) Tekvin d) Samed 8) Allah ın herşeyi yoktan var etmesi a) Samed b) Tekvin c) İhlas d) BU CEVAB YANLIŞTIR 9) Hiçkimseye muhtaş olmayan herkesin ona muhtaş olan anlamına gelir a) Tevhid b) Samed c) sfsd d) sfwe e) dsfew f) dsfwe4ragfd 10) Allah ın herşeye gücünün yetmesi a) Kadir b) Basar c) İlim 11) Allah ın herşeyi bilmesi a) İlim b) Basar c) Semi 12) aşağıdakilerden hangisi islamın şartlarındandır a) halay çekmek b) şehadet etmek c) bu cevab doğru d) tesbih çekmek e) Hacca gitmek f) bu cevab yanlış 13) aşağıdakilerden hangisi islamın şartlarındandır a) namaz kılmak b) mustafa keserim oynamak c) oruç tutmak d) bu cevab doğru e) bu cevab yanlış değil 14) Aşağıdakilerden hangisi İslamın inanç esaslarındandır a) Kitaplara İman b) Meleklere İman c) Ahirete İman d) Allaha İman e) Kader ve kazaya İman f) Peygamberlere İman 15) aşağıdakilerden hangileri islamın şartlarından değildir a) Tesbih çekmek b) Zekat vermek c) Horon tepmak d) Halay çekmek e) Namaz kılmak f) Hacca gitmek 16) dünyada herkese merhamet eden nimetlerini herkesle paylaşan anlamına gelir a) Rahman b) Rahim c) Kadir 17) Cennette sadece kendisine iman eden müminlerin yani müslümanlara nimetlerini paylaşan anlamına gelir a) Rahim b) Rahman c) Semi

5.sınıf din kültürü 1. ünite

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?