Hac - Maddi imkanı yerinde olan Müslümanların yılın belirli günlerinde ihrama girerek vakfe yapıp Kabe'yi tavaf etmesidir., Sa'y - Safa ile Merve tepeleri arasında dört gidiş üç geliş ile yapılan şavt., İbadet - Allah'a tazim ve saygı göstermek ve O'nun verdiği nimetlere karşı şükran borcunu yerine getirmektir., Tavaf - Kabe'nin güneydoğu köşesinde yer alan Hacerül esved taşının hizasından başlayarak Kabe'nin etrafında 7 kes dönmektir. , Melek - Yüce Allah'ın nurdan yarattığı, gözle görülemeyen varlıklara denir., Kiramen Katibin  - Sevapları ve günahları kaydeden meleklerdir., Ba's - Kıyametten sonra insanların yeniden dirilmesi., Mahşer - Yeniden dirilen insanların Allah'ın huzurunda toplanacakları alan., Mizan - İnsanların sevap ve günahlarının tartılacağı ilahi adalet terazisi., Öz Denetim - Kişinin dışarıdan bir baskı olmaksızın, davranışlarını denetleyip sınırlaması, kendini kontrol edebilmesidir., Tebliğ - Peygamberlerin Allah'tan aldıkları bilgileri insanlara hiç değiştirmeden, olduğu gibi aktarmalarıdır., Resul - Allah tarafından kendisine kutsal kitap verilen peygamberdir., Hafaza - Koruyucu meleklerdir., Münker-Nekir - Kabir aleminde sorgu meleklerdir., Haş'r - Yeniden dirilen insanların Allah'ın huzurunda toplanmasıdır.,

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?