Look, Anna! He’s tall., He’s a robot. , Hi, I’m Alex., Hello, I’m Anna. , I’m Tom. , This is Sara. She’s six. She’s my friend. , Hello, Sara., Hello, hello. I’m Bot. I’m a robot. , Ha, ha! He’s funny!.

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?