IN: _ the living room, _ the shop, _ the car, _ the sea, _ the bank, _ the garden, AT: _ the traffic lights, _ the desk, _ the bus stop, _ the door, _ the grandma's, _ school, ON: _ the desk (on top), _ the balcony, _ the floor, _ the shelf, _ the grass, _ the wall,

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?