1) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Brazil-chinese b) Japan-japanese c) Turkey-turkish d) İtaly-italian 2) Nationality kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? a) Şehir b) Ders c) Dil d) Milleyet 3) Ninety-seven verilen sayının rakamla karşılığı nedir? a) 79 b) 76 c) 96 d) 97 4) 66 rakamla yazılan sayının İngilizce karşılığı aşağıdaki seçeneklerin hangisindedir? a) Sixty b) Sixty-nine c) Sixty-five d) Sixty - six 5) I have dinner ___________. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir? a) İn the afternoon b) İn the morning c) At three o'clock d) İn the evening

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?