1) 4/5 kesrinin % olarak sembolü aşağıdakilerden hangisidir? a) %40 b) %20 c) %80 d) %60 2) 0,02 ondalık gösterimin % sembolü aşağıdakilerden hangisidir ? a) %4 b) %20 c) %2 d) %40 3) 225' in % 44 fazlası kaçtır ? a) 447 b) 449 c) 328 d) 324 4) 760'ın % 30 eksiği kaçtır ? a) 532 b) 660 c) 228 d) 442 5) 2 met2 metrenin % 45’i kaç santimetredir? a) 65 b) 45 c) 180 d) 90 6) 980 mevcutlu bir okulda öğrencilerin % 30’u kursa kalmıştır. Doğrudan sınıfını geçen öğrenci sayısı kaçtır? a) 294 b) 836 c) 683 d) 517 7) Hızır'ın 55 çorabından 11'i siyahtır. Buna göre Hızır'ın çoraplarının % kaçı siyahtır ? a) 15 b) 25 c) 20 d) 10 8) 650'nin % 60' ı kaçtır ? a) 300 b) 280 c) 390 d) 360 9) 25 yolcusu olan bir otobüste 13 bayan yolcu vardır, otobüsteki bayan yolcu sayısı hangi yüzdelik ifade ile gösterilir ? a) % 54 b) % 52 c) % 51 d) % 55 10) Bir kutuda 90 tane elma vardır. Bu kutudaki elmaların % 30'u çürük olduğuna göre bu kutuda kaç tane sağlam elma vardır ? a) 30 b) 27 c) 47 d) 63 11) Nisa 720 soruluk bir test kitabını %40'ını salı, kalanını da cuma günü bitirmiştir. Nisa cuma günü kaç soru çözmüştür? a) 228 b) 432 c) 482 d) 348 12) Sınıfımızdaki 50 öğrenciden % 28’i kızdır. Sınıfımızdaki erkek öğrenciler kaç kişidir? a) 25 b) 14 c) 36 d) 28 13) Aylığı 3 500 000 lira olan bir memur, maaşının % 7’sini biriktiriyor. 3 yıl sonra biriktirdiği para kaç lira olur? a) 2 940 000 b) 2 520 000 c) 8 820 000 d) 5 880 000 14) Bir aile, aylık gelirinin % 30’u olan 186 000 lirayı ev kirası olarak veriyor. Bu ailenin aylık geliri kaç liradır ? a) 370 000 b) 434 000 c) 558 000 d) 620 000 15) 180 000 liralık bir alışverişte % 11 indirim yapılmıştır. Bu alışverişte yapılan ucuzluk kaç liradır? a) 3600 b) 15000 c) 18000 d) 19800

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?