1) certain  a) un- b) il- c) dis- 2) patient a) il- b) ir- c) im- 3) regular a) dis- b) il- c) ir- 4) accurate a) in- b) dis- c) un- 5) satisfied a) im- b) dis- c) un- 6) organised a) dis- b) im- c) il- 7) legal a) ir- b) il- c) un- 8) pleasant a) il- b) im- c) un-

Afiş

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?