1) Aşağıdakilerden hangisinin anlamı Her Şeyi Aydınlatan demektir ? a) el-Hâdi b) el-furka c) el-nur d) eş-şifa 2) Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim 'in özelliklerinden değildir ? a) İçinde ibadetleri ayrıntılı bir şekilde anlatır. b) Hiçbir değişikliğe uğramamıştır. c) 23 yılda indirilmiştir. d) Fâtiha Suresi ile başlar, Nâs Suresi ile biter. 3) Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim 'in ana konularından biri değildir ?  a) İbadet b) Kıssa c) İnanç d) Zikir 4) ``Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.`` (Hac Sûresi, 77. Ayet) Aşağıdakilerden hangisi bu ayet ile ilgili Kur'an-ı Kerim 'in ana konusudur ? a) İnanç b) İbadet c) Kıssa d) Ahlak 5) ``O ki; bir kötülük yaptıklarında yahut (günah işleyerek) kendilerine zulmettiklerinde Allah’ı anar ve günahları için bağışlanma dilerler.`` (Âl-i İmran 135. Ayet) Aşağıdakilerden hangisi bu ayet ile ilgilidir ? a) İnanç b) İbadet c) Ahlak d) Kıssa 6) ``Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra, anne-babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar.`` (Hadis-i Şerif) Bu Hadis-i Şerif Kur'an'ın ana konularından hangisidir ? a) Kıssa b) İnanç c) İbadet d) Ahlak 7) Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin yaşamıyla ilgili Kur'an-ı Kerim 'in ana konusudur ? a) Muamelat b) Şecaat c) Şifa d) Kıssa 8) Aşağıdakilerden hangisi Rehberlik Eden Yol Gösteren demektir ? a) eş-şifa b) el-Hâdi c) el-zikir d) el-furka 9) I. Kur'an-ı Kerim inanç, ibadet ve ahlak konularında hükümler içerir. II. Kur'an-ı Kerim 'in dili Fasçadır. III. Kur'an-ı Kerim 'in içinde kıssalar içerir. hangisi veya hangileri doğrudur ? a) Yalnız I b) I ve II c) I ve III d) I, II ve III 10) Aşağıdakilerden hangisi Kalpleri iyileştiren demektir ? a) eş-şifa b) el-furka c) Muamelat d) Şecaat 11) Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed'in söz ve tutum davranışları anlamına gelir ? a) Ahlak b) Muamelat c) İbadet d) Sünnet 12) Kur'an-ı Kerim 'in sözlük anlamı hangisidir ? a) Müslümanların okuyacağı kitap b) Hz.Peygambere gelen mushaflarda yazılı olan değiştirilmeden nesilden nesile aktarılan Allah'ın mucize kelamıdır. c) Toplamak, okumak, bir araya getirmek  d) Dini kitap 13) ``Andolsun ki senden önce birçok peygamber gönderdik, sana onların kimini anlattık kimini de anlatmadık.`` (Mü'min Suresi 78. Ayet) Aşağıdakilerden hangisi bu ayet ile ilgilidir ? a) Kıssa b) Sosyal Hayat c) İbadet d) Ahlak 14) Kur'an-ı Kerim ......... suresiyle başlar,  ......... suresiyle biter. Sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ? a) Fâtiha - Nâs b) Fil - Nâs c) Fâtiha - Bakara d) Maun - Kureyş 15) Kur'an-ı Kerim kaç yılda indirilmiştir ? a) 33 b) 23 c) 13 d) 10 16) Kur'an-ı Kerim ile ilgili hangisi yanlıştır ? a) Hiçbir değişikliğe uğramamıştır. b) İyiliği ve doğruluğu anlatır. c) Araplara gönderilmiştir. d) Vahiy ile gönderilmiştir. 17) İnançın terim anlamı hangisidir ? a) İman, inanmak, doğruluğunu kabul etmek b) Düşündüren, hatırlatan c) Hz.Peygamber'in tutum ve davranışları d) Hz.Peygamber aracılığıyla gönderdiği esas ve ilkelerin tamamını kalpten ve terettüt etmeden kabul etmek 18) ``Faiz yiyenler; Şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların "Alım - satım tıpkı faiz gibidir." demeleri yüzündendir. Halbuki Allah alım - satımı helal, faizi haram kılmıştır.`` (Bakara Suresi, 275. Ayet) Aşağıdakilerden hangisi bu ayet ile ilgilidir ?  a) Muamelat b) Ahlak c) İbadet d) İnanç 19) İslam inancının temeli .......... nın varlığına ve birliğine imandır.  Aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ? a) Allah b) Dünya c) Peygamberler d) Kur'an-ı Kerim 20) Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim 'in ismi değildir ? a) el-Hâdi b) el-furka c) el-şifa d) el-nur

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?