1) Hz.Muhammed kaç yıl boyunca süt annesinde kalmıştır? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 2) Hz.Muhammed'in dedesi Hz.Muhammed kaç yaşındayken vefat etmiştir? a) 9 b) 3 c) 8 d) 6 3) Ahlaklı Bir İnsan Aşağıdakilerden hangisini yapmaz? a) Hoşgörülük b) Hırsızlık yapmak c) Saygı göstermek d) Sevgi göstermek 4) Aşağıdaki çocuklardan hangisinin yaptığı doğru bir davranıştır? a) Merha Ben Melis.Geçengün Arkadaşımın oyuncağını çok sevdiğim için ondan izin alarak oyuncağıyla oynadım. b) Ben Tuna.geçengün arkadaşımın kalemini çok beğendiğim için ondan gizlice aldım. c) Merhaba ben Efe.Dün arkadaşımla kavga ettik ve ona çok kötü sözler söyledim. d) Ben Canan.Bugün annem istediğim yemeği yapmayınca ona bağırdım. 5) Kuran-ı Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? a) Kuran-ı Kerim'i her bir cümlesi Ayettir. b) Kuran-ı Kerim'i içindeki bilgiler değiştirilmiştir. c) Kuran-ı Kerim'in ilk suresi Bakara suresidir. d) Kuran-ı Kerim'in son süresi Fatiha süresidir. 6) Kuran-ı Kerim kaç yılda tamamlanmıştır? a) Kuran-ı Kerim 25 yılda tamamlanmıştır. b) Kuran-ı Kerim 43 yılda tamamlanmıştır. c) Kuran-ı Kerim 33 yılda tamamlanmıştır. d) Kuran-ı Kerim 23 yılda tamamlanmıştır. 7) Allah'ın gönderdiği dört büyük kitaptan hangisi değişmemiştir? a) Tevrat b) Zebur c) İncil d) Kuran-ı Kerim

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Karışık Sorular

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?