1) Seçeneklerden hangisi yöndeş açıları göstermektedir? a) 1-5 ; 2-6 ; 3-7 ; 4-8 b) 1-5 ; 2-7 ; 4-8 ; 3-6 c) 1-8 ; 2-6; 4-5; 3-7 2) Seçeneklerden hangisi ters açıları gösterir? a) 1-2; 3-4; 5-7; 7-8 b) 1-3; 5-7; 2-4; 6-8 c) 1-4; 2-3; 5-8; 7-7 3) d1 // d2 ise a, b ve c açı değerleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğrudur? a) a=123o, b=57o, c=123o b) a=57o, b=123o, c=123o c) a=123o, b=123o, c=57o 4) Aşağıdaki Kuralların hangisi doğru belirtilmiştir? a) M Kuralı: Aynı yöne bakan açılar bir birine eşittir. b) Z Kuralı: Paralel doğrular arasında kalan zıt açılar birbirine eşittir. c) Zik Zak Kuralı: Aynı yöne bakan açıların toplamı, diğer yöne bakan açıların toplamına eşit değildir. 5) Şekilde belirtilen x açı değeri kaç derecedir? a) 116 b) 64 c) 32 6) Şekilde belirtilen x açı değeri kaç derecedir? a) 21 b) 53 c) 85

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?