1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, kip ve kişi eki almıştır? a) Acı çekmeyenler, gerçek mutluluğun değerini bilemez. b) Babamın çok uğraştı gemi maketini kırınca ne yapacağımı bilemedim. c) Bulmaca çözmek oldukça keyiflidir. d) Öğretmen, bir mum gibi kendini tüketerek çevresine ışık verir. 2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim -fiil yoktur? a) Televizyon izlemeye dalınca yemeği unuttu. b) Evrakları teslim etmek için bugün son gün. c) Her işi üstlenerek patronunun gözüne girmeye çalışıyor. d) Bu saatte herkes uyuyor, süpürgeyi çalıştırma. 3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim- fiil vardır? a) Türkçe öğretmenimizin gidişi hepimizi üzdü. b) Sabahları uyanır uyanmaz penceresini açardı. c) Karton kağıtları keserek proje ödevini yapıyor. d) Yazarın öykülerini büyük bir ilgiyle okudum. 4) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük sıfat-fiil değildir? a) Kendime kullanışlı bir çalışma masası aldım. b) Dedem, görmüş geçirmiş bir adamdır.  c) İdeallerinin peşine düşen,elbet amacına ulaşır. d) İnanılır şey değil bu anlattıkların. 5) "Geçmiş"sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil olarak kullanılmıştır? a) Geçmiş günlerin hatrına onu ziyarete gidiyorum. b) Yüzündeki yara izi geçmiş, çok sevindim. c) Bir bakmışsın geçmiş bütün sıkıntıların bir anda. d) Biraz önce buradan uzun boylu biri geçmiş. 6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf- fiil vardır? a) İnsanlara güzel söz söyleme çabası içinde olmalıyız. b) Serap'ı iyi tanıyorsam yine kendi kendine söylenecektir. c) Bu yıl mutlaka bir şiir dinletisi yapacağız.  d) Maçtan sonra evime gidip biraz dinleneceğim. 7) Aşağıdakilerin hangisinde cümleleri birleştirecek zarf-fiil eki yanlış gösterilmiştir? a) Evine gitti. Biraz dinlendi. (İp) b) Son otobüsü kaçırdık.otele döndük. (-ınca) c) Kendisine söz hakkı verildi.Konuşmaya başladı.(-ır...Maz) d) Karşı karşıya geldik.Hiç konuşmadık. (-eli) 8) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki sıfat- fiil diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? a) Okur, okuduğu her eserin gerçeğe uygun olmasını ister. b) Aldığı kitabı en hızlı okuyan öğrenci, Meltem'dir. c) Kitabında başından geçenleri ayrıntılarıyla anlatmış. d) Küçük çocuk, bize sorgulayan gözlerle bakıyordu. 9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kullanılmıştır? a) Martın son günlerinde soğuklar azaldı. b) Babası arar aramaz telefonu açtı. c) Bu adacıkların manzarası çok güzel. d) Gemi, boğazın girişinde demir attı. 10) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki fiilimsi, zarf görevindedir? a) Taşınacak eşyaları kolilere yerleştirin. b) Toprak, alın teri dökeni geri çevirmez. c) Çocuk ağladıkça bizi daha da üzülüyorduk. d) Toplumu anlatan eserler, uzun soluklu olur. 11) "Çökmek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? a) Küçük çocuk, dizlerinin üzerine çökmüş; derin derin düşünüyordu. b) Gereken tedbirler alınmazsa ülkenin ekonomisi çökecek. c) Deve çökünce üzerine binmeye çalıştık. d) Babam yere çöküp elindeki çubukla toprağa bir şey çizdi. 12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? a) Kedi, yavrularını korumak için hiç tereddüt etmeden köpeğin önüne atladı. b) Öğretmenimiz, tatilimizi güzel değerlendirebilmemiz için bize çeşitli tavsiyelerde bulundu. c) Tahtaya bir doğru çizerek derse başladı. d) Onu sınıfta gördüğüm zaman dersin çok iyi geçeceği hissine kapılırdım. 13) "Almak"sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? a) Pazardan aldığım kıyafetler, beklediğimden çok daha kaliteli çıktı. b) Bir demet papatyayla babaannemin gönlünü almayı başardım. c) Eksik malzemeleri alması için Yunus'u markete gönderdim. d) Misafirlerimiz için birbirinden güzel hediyeler aldım. 14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmış bir sözcük yoktur? a) İş yerinde yangın çıktığını duyunca yıkıldım. b) Boş hayallere kapılıp gençliğini heder etti. c) Hayatın en fırtınalı dönemlerinde bile mücadele etti. d) Bakımı yapılan ağaçlar bu yıl daha çok meyve verdi. 15) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki sözcüklerin tamamı gerçek anlamıyla kullanılmıştır? a) Yüzünde taze bir gülümseme ile çevresine mutluluk saçıyordu. b) Ekmeği dilimleyerek masaya getirdi. c) Kızcağız günler içinde süzülmüş, solmuştu. d) Romanlarında ağır bir dil kullandığı için eleştiriliyor. 16) "leke"sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? a) Gömleğindeki lekeye bakılırsa öğlen salçalı yemek yemişsin. b) Koltuktaki çay lekesini nasıl temizleyeceğiz bilemiyorum. c) Duyduğuma göre, nar lekesini bile çıkaran deterjanlar varmış. d) Geçmişindeki lekeyi yok etmek için çok uğraştı. 17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? a) Kuş, havada süzülüp daireler çiziyor. b) Trafik sorunu yıllardır çözülemiyor. c) Besinler, kan yoluyla hücrelere taşınır. d) Kediler yan yana dizilmiş, kapıda bekliyor. 18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı sözcük kullanılmamıştır? a) Neşesiz tatsız bir günün ardından sesizce odama geçtim. b) Yaşama sevincimizi attırmak için doğa yürüyüşleri yapmalıyız. c) İnsanları dış görünüşüne göre yargılamak toplumu kemiren bir hastalıktır. d) Dünyayı güzelleştiren şeylerin başında çocukların tatlı gülüşleri vardır. 19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? a) Orta kulak iltihabı,bakterilerin veya virüslerin sebep olduğu bir hastalıktır. b) Derslerini dikkatli dinlersen soruları rahatlıkla çözebilirsin. c) İşler yolunda giderken bir sorun daha doğdu. d) Kutlamalara katılanlar arasında ünlü sanatçılar da göze çarpıyordu. 20) "sudan çıkmış balığa dönmek"deyiminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir? a) İşleyemez, yararsız duruma gelmek b) Henüz hiçbir belirti yokken veya gereğinden çok önce hazırlanmaya kalkışmak c) Herhangi bir sebeple ne yapacağını bilememek,çok şaşırmak d) Ortalığa çatıp herkesi rahatsız etmek 21) "başladığı bir işi sürdürüp sona erdirmek" anlamına gelen deyim, aşağıdakilerden hangisidir? a) Arkasından kuyu kazmak b) Arkasından konuşmak c) Arkasına bakmadan gitmek d) Arkasını getirememek 22) "gözü arkada kalmak"deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a) Bırakılan bir şey veya kimse ile ilgili endişe duymak b) Bir işi başaracağına inanmak c) Karşısındakinden utanmak d) Etrafındaki hiç kimseye güvenmemek 23) Aşağıdaki cümlelerin hangisndeki deyim, cümleye uygun kullanılmamıştır? a) Seni görünce sevincimden eteklerim tutuştu. b) O beni dinlemiyor, sözlerime kulak asmıyordu. c) Haklı olduğum durumlarda korkmam, gözümü budaktan sakınmam. d) Kardeşim bize önayak oldu da bu arabayı alabildik. 24) Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu yanlış belirtilmiştir? a) Ayağını yorganına göre uzat. (Ölçülü olmak) b) Yuvarlanan taş, yosun tutmaz. (Etkilenmek) c) İşten artmaz, dişten artar.(tutumluluk) d) Birlikten kuvvet doğar. (Dayanışma) 25) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki deyim, açıklamasıyla verilmiştir? a) Hiç sır vermez; kan kusar, kızılcık şerbeti içtim, der. b) Cesur biridir, gözünü budaktan sakınmaz. c) Bu işi de beceremedin, her şeyi yüzüne gözüne bulaştırdın. d) Bu olaydan sonra onun dilinden kurtulamayız. 26) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklayıcısıyla birlikte verilmemiştir? a) İncir çekirdeğini doldurmayacak, önemsiz sebeplerle hepimizi kırdı. b) Karda yürür, izini belli etmez; kimseye belli etmeden her işini yapar. c) Canına tak etti, en sonunda dediğimi kabul etti. d) Kalemiyle geçiniyor, evinin ekmek parasını gazeteye yazdığı köşe yazılarıyla kazanıyor. 27) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklaması ile verilmiştir? a) Beni gördüğünde damdan düşer gibi başından gelenleri anlattı. b) Pireyi deve yaparak küçük bir olayı önemliymiş gibi göstermezsin. c) Takım halinde birinci olmalarını dilinden düşürmüyor. d) Yaz tatilinde çıkacağımız Karadeniz gezisini iple çekiyoruz. 28) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi sadece gerçek anlamında kullanılmıştır? a) Taşıma suyla değirmen dönmez. b) İki cambaz bir ipte oynamaz. c) Her ağaçtan kaşık olmaz. d) Adamın iyisi, iş başında belli olur. 29) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birinin davranışının nedenini merak eden bir insanın kullandığı bir deyime yer verilmiştir? a) Bu kadar kaba biriyle arkadaşlığı sürdürmekten zorun ne ki bizi kırıyorsun? b) Damdan düşer gibi sorduğu sorularla konuğumuzu şaşırtmıştı. c) Ablam, kafası kızınca ne yapacağı hiç belli olmaz. d) Olur şey değil ama büyüklük bizde kalsın, onu affediyorum. 30) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? a) Odanın sol tarafındaki koltukta uyuya kalmışım. b) Yapılan açıklamalara göre soğanın fiyatı düşecekmiş. c) Sonunda dar sokaktan kurtulup geniş caddelere ulaştık. d) Ülkemizin coğrafi konumunu ezbere biliyorum.

Fiilimsiler, Sözcükte Anlam, Atasözü Ve Deyimler

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?