1) Aytaç .............yedi. a) börek b) kedi c) çiçek 2) Sinem çaydanlıktaki ............ içti. a) kolayı b) çorbayı c) çayı 3) Çayırda bir .................. otlanıyordu. a) simit b) keçi c) zeytin 4) Dün okulda .................. rastladım. a) Berrin'e b) elmaya c) sebzeye 5) "Zeki köyde kazları besledi." Zeki neleri besledi? a) kedileri b) kazları c) inekleri 6) "Oh, yarın tatil ( )" cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelir? a) kesme işareti b) nokta c) ünlem 7) "Dedemler bu yaz köydeydi." Dedemler bu yaz neredeydi? a) köyde b) parkta c) sokakta 8) "Yeliz çatalla yemek yedi." Yeliz ne ile yemek yedi? a) çubukla b) bıçakla c) çatalla 9) Hangi cümle soru cümlesidir? a) Ödevlerim bitti b) Yarın sinemaya gidelim mi c) Eyvah, kedi kaçtı 10) "Zümrüt çorba içti." Kim çorba içti? a) Zümra b) Zümrüt c) Zeynel 11) Satır sonuna sığmayan sözcükler nereden ayrılır? a) heceden b) ilk harften c) son harften 12) "Deniz annesine kazak aldı." Deniz annesine ne aldı? a) tabak b) erik c) kazak 13) Satır sonuna sığmayan sözcüklerin sonuna hangi noktalama işareti konulur? a) kesme işareti b) kısa çizgi c) virgül 14) "Saat on iki oldu." Saat kaç oldu? a) on b) on iki c) iki 15) "Tatilde İzmire gideceğiz." cümlesinde kesme işareti nereye konulmalı? a) İzmir'e b) Tatil'de c) Gidece'ğiz 16) "Uçurtma çatıda kaldı." Uçurtma nerede kaldı? a) çatıda b) ormanda c) tarlada 17) "Kedim Nero'yu veterinere götürdük." cümlesindeki özel ad hangisidir? a) Kedim b) Veteriner c) Nero 18) "Kartal limonata içti." Kartal ne içti? a) limon b) limonata c) limonlu su 19) "kalem" sözcüğünün çoğulu nedir? a) kalemlik b) kalemtıraş c) kalemler 20) "Berk ormanda çadır kurdu." Berk nerede çadır kurdu? a) ormanda b) çatıda c) çadırda 21) "talebe" sözcüğünün eş anlamlısı nedir? a) pilot b) öğrenci c) doktor 22) "Umut Mete kayıkta kürek çekiyor." Kim kürek çekiyor? a) Uzun Melis b) Umut Ali c) Umut Mete 23) "gelmek" sözcüğünün zıt anlamlısı nedir? a) gitmek b) uçmak c) gelmemek 24) "Tarık tarla sürüyor." Tarık ne yapıyor? a) tarla ekiyor b) tarla sürüyor c) tarla alıyor 25) "Aysu Beren doktor oldu." Kim doktor oldu? a) Asya Melek b) Aysu Melek c) Aysu Beren 26) "Yaman sessiz durdu." Yaman nasıl durdu? a) sesli b) sessiz c) suskun 27) "Esin uzun bir dilekçe yazdı." Esin nasıl dilekçe yazdı? a) uzun b) kısa c) uzman 28) "Sude Naz çürük elmaları attı." Sude Naz neleri attı? a) Çürük sebzeleri b) çürük erikleri c) çürük elmaları 29) "Deniz dostça davranıyor." Deniz nasıl davranıyor? a) nazik b) dostça c) kibar 30) "Yunus balık yakaladı." Yunus ne yakaladı? a) balık b) bal c) balta 31) "Eda tabloya bakıyor." Eda neye bakıyor? a) tablete b) tatlıya c) tabloya 32) "Doruk suyu dondurdu." Doruk suyu ne yaptı? a) doldurdu b) dondurdu c) dondurma 33) "Yasemin özür diledi." Yasemin ne yaptı? a) özür diledi b) özledi c) özür dilemedi 34) "Berra sekiz kilo kiraz aldı." Berra kaç kilo kiraz aldı? a) seksen b) on sekiz c) sekiz 35) "Asya Melek yazın bol bol yüzdü." Asya Melek yazın ne yaptı? a) yazdı b) yürüdü c) yüzdü 36) "Bilge teyzesini ziyaret etti." Bilge kimi ziyaret etti? a) teyzesini b) tarlasını c) annesini 37) "Aydan saat 9.00'da uyudu." Kim uyudu? a) Ayla b) Ayça c) Aydan 38) "Derin kırmızı yüzük taktı." Derin ne taktı? a) kırmızı yünlük b) kırmızı yüzük c) kırmızı yüzlük 39) "Tozları bezle sileriz." Tozları neyle sileriz? a) bezle b) benzinle c) elimizle 40) "Berrin 1.sınıflar için oyunlu soru yazdı." Berrin kimin için soru yazdı? a) Berrin b) 1-F c) 1.sınıflar için

Hafta Sonu Ev Çalışması - 6 Mayıs

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?