1) Camilerde minarenin etrafını çepeçevre dolaşan, müezzinin çıkarak ezan okuduğu, kenarları korkuluklu bölümdür. a) Alem b) Şerefe c) Kubbe d) Kürsü 2) Hangisi caminin iç bölümlerinden biridir? a) Kubbe b) Şerefe c) Minare d) Minber 3) Hangisi caminin dış bölümlerinden biridir? a) Minber b) Minare c) Vaaz kürsüsü d) Mihrap 4) Hangisi Müslümanların camide bir araya gelmelerinin nedenlerinden değildir? a) Namaz kılmak için b) Vaaz ve hutbe dinlemek için c) Dua etmek için d) Dedikodu yapmak için

Mimaride Dinin İzleri 5. sınıf

tarafından

Tema

Yazı tip -leri

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?