1) Ölüm, yaşlılık, devamlı hastalık gibi sebeplerden dolayı bizzat hacca gidemeyecek kimseler kendi yerine göndermesine ne denir? a) Veda Haccı b) Bedel Haccı c) İfrad Haccı d) Kıran Hacıı 2) Hac ya da umre yapmaya niyet eden kişinin, başka zamanlarda işlemesi mübah olan bazı fiil ve davranışları, belirli bir süre kendisine haram kılması, yasaklamasına ne denir? a) İhrama Girmek b) Telbiye Getirmek c) Niyet Etmek d) Say Yapmak 3) Mekke’nin dışında başka şehir veya ülkelerden hac ve umre ibadeti için gelenlerin ihramsız geçemeyecekleri bölgeye verilen isim nedir? a) Mikat b) Hill Bölgesi c) Harem Bölgesi d) Mescidi Haram 4) Hac veya umreye niyet ettikten sonra haccın bazı görevlerini yapıp bitirinceye kadar lebbeyk zikrini okumaya ne denir a) Niyet Etmek b) İhrama Girmek c) Kelime-i Şehadet Getirmek d) Telbiye 5) Hangisi ihramın yasaklarından değilidr? a) Elbise Giymek b) Tıraş Olmak veya Saçını Kesmek c) Şemsiye Taşımak d) Tırnaklarını Kesmek 6) Kâbe-i Muazzama'nın kuzey cephesinde yarım daire şeklinde bulunan bir sahanın ismi nedir? a) Hacerülesved b) Hicri İsmail c) Makamı İbrahim d) Arafat 7) Kâbe'ye ilk sefer gelenlerin yaptıkları tavafa ne isim verilir? a) Kudüm Tavafı b) Ziyaret Tavafı (İfâda Tavafı) c) İstilam d) Veda Tavafı 8) Kâbe'nin yaklaşık 25 km güney doğusunda ova şeklinde düz bir alan olan . Hz. Adem ile Havva’nın cennetten indirildikten sonra Arefe gününde buluştukları yer olarak kabul edilen yerin ismi nedir? a) Hicri İsmail b) Makamı İbrahim c) Harem Bölgesi d) Arafat 9) Arefe günü Arafat'ta öğle ile ikindi namazları birleştirilerek öğle namazı vaktinde kılınan namaza ne denir? a) Cem'i Tehir b) Cem'i Takdim c) Nafile Namaz d) Öğle Namazı 10) Umresiz yapılan hacca verilen isim nedir? a) Kıran Haccı b) Temettü Haccı c) İfrad Haccı d) Farz olan hac 11) Safa ile Merve arasında Safa tepesine yakın bir yerde iki yeşil sütunun (ışıkların) bulunduğu bir yer vardır. Erkekler bu direklerin arasında, koşar adımlarla yürürler. Buna ne denir?  a) Arafat Vakfesi b) Hervele c) Sa'y d) Tavaf 12) Hacerülesved hizasından başlayarak Kâbe'nin etrafında yedi kez dönerek yapılan bir ibadete verilen isim nedir? a) Şavt b) Hervele c) Sa'y d) Tavaf

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?