1) görseldeki kesirlerin cevapları hangi şıkta vardır a) 1.görsel yedide dörttür 2.görsel  üçte birdir. b) 1.görsel sekizde beştir ikinci görsel üçte ikidir c) 1.görsel sekizde ikidir ikinci görsel üçte üçtür 2) görseldeki kesir hangi şıkta vardır a) on altıda  beş b) on yedide yedi c) on altıda yedi 3) görseldeki resim nasıl bir tür kesirdir a) basit kesir b) bileşik kesir c) tam sayılı kesir 4) görseldeki kesrin ne kadarı boyanmamıştır a) üç tanesi b) bir tanesi c) iki tanesi 5) hangi şık görsele uygun cevap vermiştir a) a şıkkı dörtte iki kesrini vermiş b) b şıkkı üçte üç kesrini vermiş c) c şıkkı üçte bir kesrini vermiş

Tema

Yazı tip -leri

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?