1) Hangisi bütündür? a) b) c) 2) Bütünü iki eş parçaya ayırırsam ne elde etmiş olurum? a) İki yarım parça b) İki çeyrek parça c) İki bütün parça 3) Bir bütünde kaç çeyrek parça vardır? a) b) c) 4) Hangisi dorudur? a) Pastanın yarısı yenmiştir. b) Pasta bütündür. c) Pastanın çeyreği alınmıştır. 5) Görsel için hangisi yalnıştır? a) bütün elma b) çeyrek elma c) tüm elma 6) Hangisi görseli anlatan cümle değildir? a) Bir bütün dört çeyrekten oluşur. b) Bir bütün iki yarımdan oluşur. c) Bir bütün dört yarımdan oluşur. 7) Dört yarım portakal, kaç tüm portakal eder? a) b) c) 8) 6 yarım çilek, kaç bütün çilek olur? a) b) c) 9) Dört çeyrek karpuz, kaç bütün karpuz olur? a) b) c) 10) 8 çeyrek greyfurt, kaç bütün greyfurt olur? a) dört b) iki c) üç

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?