1) Hz. Hasan ve Hüseyin'in babaları Hz. Ali, anneleri ise Peygamberimizin en küçük kızı olan ..............'dır.  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşluğa gelirse doğru olur? a) Hz. Rukiye b) Hz. Ümmü Gülsüm c) Hz. Fatıma d) Hz. Zeynep 2) Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) Peygamber Efendimizin ...............dır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşluğa gelirse doğru olur? a) çocukları b) arkadaşları c) amcaları d) torunları 3) Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin fizik ve ahlak olarak ………………………. çok benzerdi. Çok cömert ve takva sahibiydiler. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşluğa gelirse doğru olur? a) annelerine b) Peygamber Efendimiz'e c) Hz. Ali'ye d) birbirlerine 4) Peygamber Efendimiz (sav.) torunları doğduğunda aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır? a) Kulaklarına ezan okuyarak adlarını koymuştur. b) Doğumlarının 7. gününde kurban kestirmiştir.  c) Günler süren eğlenceler tertip etmiştir. d) Hz. Fatıma'dan ihtiyaç sahiplerine sadaka vermesini istemiştir. 5) Hz.........., Hz.........'den daha büyüktür. Boşluklara seçeneklerden hangisi sırasıyla gelirse doğru olur? a) Hüseyin-Hasan b) Hasan-Hüseyin 6) Hz. Peygamber torunlarına iyilik ve güzellik anlamlarına gelen Hasan ve Hüseyin isimlerini vermiştir. a) Doğru b) Yanlış 7) Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Mekke şehrinde doğmuştur. a) Doğru b) Yanlış 8) Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin yaşlı bir amcanın abdestini yanlış aldığını görmeleri ve bunun üzerine sergiledikleri davranışlar arasında aşağıdaki sonuçlardan hangisi bulunamaz? a) İnsan yaşantısıyla topluma örnek olmalıdır. b) Hatalar düzeltilirken kalp kırmayacak bir yöntem kullanılmalıdır. c) İnsanların hatalarını yüzlerine söylemek daha etkilidir. d) Doğru davranışları bilen kişi önce kendisi uygulamalıdır. 9) Hz. Peygamber torunlarını çok severdi fakat namaz kılarken kendisini rahatsız etmelerinden hoşlanmazdı. a) Doğru b) Yanlış 10) Hz. Hasan'ın soyundan gelenlere verilen isim? a) Seyyid b) Şerif 11) Hz. Peygamber'in Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'den başka torunu yoktur? a) Doğru b) Yanlış 12) Hz. Hasan ve Hüseyin "cennet gençlerinin efendileri" olarak isimlendirilirler. a) Doğru b) Yanlış 13) Ehli beyt kime denir? a) Hz. Peygamber'in arkadaşlarına b) Hz. Peygamber'in ailesine 14) Süre bitmeden "Cennet Gençlerinin Efendilerinin" özelliklerinden 3 tane söyle. a) . b) , 15) "Seyyid" kimlere denilirdi? a) . b) , 16) Erem kelimesinin anlamı nedir? a) Acımak, esirgemek, korumak, affetmek, bağışlamak, nimet vermek, iyilik etmek. b) Bolluk, bereket ve neslin çoğalması, Cennette bulunan bir ırmak. c) Üstün ahlak, dürüstlük, fedakârlık, iyilik ve yardımsever olmak.

Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?