1) İlk Peygamber Kimdir? a) Hz. Adem b) Hz. Yahya c) Hz.İsa d) Hz. Muhammed 2) Peygamber Efendimiz kaç yaşında vefat etmiştir? a) 63 b) 56 c) 87 d) 57 3) Tebbet Suresi kaç ayetten oluşmuştur? a) 9 b) 6 c) 2 d) 5 4) Aşağıdakilerin hangisi Nafile Namaz örneklerinden değildir? a) Teravih Namazı b) Şükür Namazı c) Cenaze Namazı d) Tövbe Namazı 5) Aşağıdakilerden hangisini yapmak abdesti bozmaz? a) Konuşmak b) Tuvalet ihtiyacını gidermek c) Bayılmak d) Uyumak 6) Peygamber Efendimiz hicret ederken yatağına kimi yatırmışıtr? a) Hz. Ebubekir b) Hz. Ömer c) Hz. Ali d) Zeyd bin harise 7) Uhud Savaşı kaç yılında yapılmıştır? a) 624 b) 625 c) 626 d) 627 8) İlk Hicret nereye olmuştur? a) Medine'ye b) Bağdat'a c) Habeşistan'a d) Yemen'e 9) Hz. Hatice( r.a.) ile Ebu Talip'in vefat ettiği yıla ne denilmiştir? a) Hatice Yılı b) Ölüm Yılı c) Kötü Yıl d) Hüzün Yılı 10) Doğa olayları ile ilgilenen Peygamber kimdir? a) Azrail b) Mikail c) İsrafil d) Cebrail

Nisa Nur Bingöl 6/F TÜM ÜNİTELER

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?