1) Düzgün altıgenin bir kenarı 4 cm olduğuna göre çevresi kaç cm? a) 12 b) 16 c) 20 d) 24 2) Çokgenlerle ilgili hangisi yanlıştır? a) En az 3 doğru parçasıyla çokgen oluşmaktadır. b) Kenar sayısı köşe sayısından fazladır. c) Kenar sayılarına göre isimlendirilir. d) Kapalı şekilllerdir 3) Eşkenar üçgenin bir iç açısı kaçtır? a) 45 b) 90 c) 60 d) 75 4) Üçgenin ve dikdörtgenin iç açıları toplamı kaçtır? a) 200 b) 345 c) 540 d) 500 5) Ongenin köşe sayısı , sekizgenin kenar sayısından kaç fazladır. a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 6) Aşağıda üçgenlerden hangisi geniş açılı üçgendir. a) 70-60-50 b) 120-20-40 c) 89-85-6 d) 90-45-45 7) Düzgün beşgenin çevresi 30 cm olduğuna göre bir kenarı kaçtır? a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 8) Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgendir? a) ikizkenar dik üçgen b) ikizkenar üçgen c) eşkenar üçgen d) çeşitkenar üçgen

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?