1) Hz. Peygamberin hangi çocuğunun adı yanlış yazılmıştır? a) Fatma b) Zeynep c) Kasım d) Fatıma e) Abdullah f) Rukiyye 2) Hz. Peygamberin hangi çocuğu Hz. Hatice'den değildir? a) İbrahim b) Fatıma c) Zeynep d) Kasım e) Ümmü Gülsüm f) Rukiye 3) Peygamberimiz bir gün kızı Fatıma'nın evinde kalırken gece torunları Hasan ve Hüseyin peygamberimizden su istediler. Peygamberimiz önce Hasana sonra Hüseyin'e su verdi. Bunun üzerine Hz.Fatıma babacığım hasanı daha çok mu seviyorsun da önce suyu ona verdin diye sordu. Peygamberimiz hayır hayır ilk önce suyu Hasan istedi diye cevap verdi. Bu metinde Peygamberimizin hangi özelliği gösterilmiştir. a) Dürüstlük b) Şefkat c) Adalet d) Zekilik 4) Hz. Peygamber Hz. Hatice ile kaç yaşında evlenmiştir? a) 35 b) 25 c) 15 d) 45 5) Hz. Haticeye ahlakından dolayı hangi lakap takılmıştır? a) Tayyib b) El-emin c) Şerif d) Tahire 6) Hz. Peygamberin Hz. Hatice ile kaç çocuğu olmuştur? a) 7 b) 4 c) 6 d) 5 7) Hz. Peygamber Hz. Hatice ile nerede tanışmıştır? a) Ticaret Kervanında b) Çarşıda c) Kabede d) Hiçbiri 8) Hz. Muhammedin (sav) namaz kıldırırken çocuk ağlama sesi duyunca namazı kısa kesmesi onun için hangi yönünü gösterir? a) Yardımseverlik b) Cesaret c) Adalet d) Merhamet 9) Hz. Muhammede dedesinden sonra kim bakmıştır? a) Dedesi Vehb b) Amcası Hamza c) Amcası Ebu Talip d) Sütannesi Halime 10) Hanif nedemetir? a) Yıldızlara tapan insan grubu b) Putlara tapan insan grubu c) Allaha inanan ve kulluk eden insan grubu d) Hiçbir dine inanmayan insan grubu 11) Bonus (şaka amaçlı) soru: Hz. Peygamberi annesinin eşinin çocuğunun çocuğunun çocuğunun dedesi kimdir? a) Hz Abdullah b) Hz. Peygamber c) Hz. Fatıma d) Bilmemki?

Din Kültürü 5. Sınıf 4. ünite

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?