1) Görme Farklılığı - Görmekte zorlanma 2) İşitme Farklılığı - İşitmekte zorlanma 3) Konuşma Farklılığı - Konuşmakta zorlanma 4) Yürüme Farklılığı - Yürümekte zorlanma 5) Farklı hastalıklar - Farklı zorlanmalar

10 Mayıs Engelliler Haftası - Farklı Özellikler

Skor Tablosu

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?