1) 14.089 ONDALIK GÖSTERİMİYLE HANGİ ONDALIK GÖSTERİMİNİ TOPLARSAK 15 OLUR. 2) 42,24 ondalık gösteriminden küçük en büyük ondalık gösterimi söyleyiniz. 3) 45,3 Ondalık GÖSTERİMİNİN OKUNUŞUNU SÖYLEYİNİZ. 4) 14,274 …… 14,374 NOKTALI YERE <,>, = HANGİSİ GELELİDİR SÖYLEYİNİZ. 5) Sıfır tam yüzde on dört ondalık kesrinin yazılışını söyleyiniz. 6) 160, 047 ondalık kesrinin yüzde birler basamağındaki rakamı söyleyiniz. 7) 0,8 - 0,9 - 0,08 - 0,009 sayılarının en büyüğü hangisidir söyleyiniz . 8) 40.084 ondalık kesrinde 8 rakamının bulunduğu basamağın adı nedir 9) 0,001 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir. 10) 6, 006 "ondalık gösteriminin okunuşu hangisidir? 11) 1,09 sayısının okunuşu nedir  12) 6 ❓ 6,2 ifadesinde soru işareti yerine hangi işaret gelmelidir. 13) "yirmi dokuz tam binde altı" yazılışı nasıldır 14) hakkında bilgi işlem sonucuna göre b + c kaçtır?  15) 8.324+ 1.531 = a, bcd ise b+c kaçtır ? 16) 12,6 12,55 sayılardan hangisi daha büyüktür? 17) Firdevs bugün kumbarasına 6,41 lira atmış ve kumbarasındaki para 83.287 lira olmuştur. Buna göre bugün para atılmadan önce kumbaradaki para miktarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? 18) Salih kitapçıdan 19,38 liralık matematik kitabı ve matematik kitabından 13,8 lira daha fazla olan Türkçe kitap değiştirildi.Salih'in okuduğu kitapların tutarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır 19) Elif annesinden 37,25 kg daha hafiftir. Annesi 60,5 kg neye göre Elif'in kütlesinin annesinin kütlesinin kaç eksiğidir. 20) 344,55 sayısının okunuşu nasıldır

5. SINIF ONDALIK GÖSTERİMLER 2. worldwall

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?