1) Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgen değildir? a) İkizkenar üçgen b) Eşkenar üçgen c) Kare d) Düzgün beşgen 2) Bir çokgen en az kaç kenardan oluşabilir? a) 2 b) 4 c) 5 d) 3 3) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Düzgün beşgenin bir iç açısının ölçüsü 108° dir b) Çokgenlerin iç açıları toplamı 360° dir. c) Düzgün çokgenlerin iç açılarının ölçüleri birbirine eşittir. d) Düzgün çokgenlerin bütün kenarları birbirine eşittir 4) Hangi çokgenin çevre uzunluğunun bilinmesi kenar uzunluklarını bulmak için yeterli olmaz? a) Düzgün altıgen b) Kare c) Dikdörtgen d) Düzgün beşgen 5) Açıları ve kenar uzunlukları eşit olan çokgenlere ne ad verilir? a) Düzgün çokgen b) Dörtgen c) Üçgen d) Çokgen 6) Aşağıdaki üçgenlerden hangisi düzgün çokgendir? a) Çeşitkenar üçgen b) İkizkenar üçgen c) Eşkenar üçgen d) İkizkenar dik üçgen 7) Köşegeni olmayan çokgenin kaç kenarı vardır ? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 8) Çokgenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Bir çokgende köşegen sayısı kenar sayısına eşittir. b) Çokgenlerin en az üç kenarı vardır. c) Çokgenler doğru parçalarının uç uca eklenmesiyle oluşan kapalı şekillerdir. d) 8 köşesi bulunan bir çokgen, sekizgen olarak adlandırılır. 9) Altı tane kenarı olan çokgen aşağıdakilerden hangisidir? a) Üçgen b) Beşgen c) Dörtgen d) Altıgen 10) Düzgün bir altıgenin bir kenarı 4 cm olduğuna göre çevresi kaç cm dir? a) 12 b) 16 c) 20 d) 24

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?