1) şekil hangi özdeşliği modellemektedir? a) a2+2ab+b2 b) (a-b)2 c) a2-b2 d) (a-b)(a+b) 2) şekil hangi özdeşliği modellemektedir? a) (a+b)2 b) a2-b2 c) (a-b)2 d) a2-2ab+b2

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?