1) Hz Peygamberin gençliğinde Mekke'ye dışarıdan gelenlerin karşılaşacağı zorlukları engellemek için dahil olduğu grubun adı nedir? a) Hılfü'l -Cemiyye b) Hılfü'l -İlmiyye c) Hılfü'l -Fudül d) Cemiyyetel Fetat 2) Aşağıdakilerden hangisi hak kelimesinin anlamlarından değildir? a) Adalet b) Dinin veya hukuk düzeninin tanıdığı yetki c) Gerçek,doğru,gerçeğe uygunluk d) Tembellik 3) Peygamberimizin, Bedir Savaşında esir düşüp ve diğer esirlerden ayırmadan ondan da aynı şekilde tazminat aldığı amcasının ismi nedir? a) Hz Hamza b) Hz Abbas c) Hz Ebu Talip d) Ebu Leheb 4) "Güçsüzün incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum yücelemez" hadisinde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? a) Güvenililirliğin b) Danışmanın c) Cesaretin d) Adaletin 5) "Onlar kendilerine emanet edilenleri korur,verdikleri sözü yerine getirirler.Şahitliklerinde de dürüsttürler."(Mearic 32-33) Yüce Allah bu ayetlerde müslümanların hangi özelliğinden söz etmemiştir? a) Akrabayı gözetmelerinden b) Ahlaklı olmalarından c) Adaletten ayrılmamalarından d) Güvenilir olmalarından

8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ SORULAR

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?