1) Ampul (Lamba) devre elemanının sembolü hangisidir? a) b) c) d) 2) Anahtar devre elemanının sembolü hangisidir? a) b) c) d) 3) Pil devre elemanının sembolü hangisidir? a) b) c) d) 4) Bağlantı kablosunun sembolü aşağıdakilerden hangisidir? a) b) c) d) 5) Duy ve pil yatağının bir sembolü yoktur. a) Doğru b) Yanlış 6) .......... : Devrede elektrik enerjisini sağlar. a) Bağlantı kablosu b) Pil c) Ampul d) Duy 7) .......... : Elektrik enerjisinin devre elemanlarına ulaşmasını sağlayan yapıdır. a) Pil yatağı b) Anahtar c) Bağlantı kablosu d) Ampul 8) ............ : Elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir. a) Anahtar b) Ampul c) Pil d) Duy 9) ........... : Devreyi açıp kapamaya yarar. a) Pil b) Ampul c) Anahtar d) Bağantı kablosu 10) Verilen ifade doğru mudur veya yanlış mıdır? a) Doğru b) Yanlış 11) Verilen ifade doğru mudur veya yanlış mıdır? a) Yanlış b) Doğru 12) Verilen ifade doğru mudur veya yanlış mıdır? a) Doğru b) Yanlış 13) Şekilde sembolleri verilen devre elemanlarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) I: Ampul II: Pil III: Kablo b) I: Pil II: Ampul III: Kablo  c) I: Pil II: Ampul III: Anahtar  d) I: Ampul II: Pil III: Anahtar 14) Şekilde verilen elektrik devresinin sembolle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? a) b) c) d) 15) Bu elektrik devresinde hangi devre elemanından, kaç adet kullanılmıştır? a) 2 pil, 2 ampul ve 1 kapalı anahtar b) 1 pil, 1 ampul ve 1 açık anahtar c) 3 pil, 3 ampul ve 1 kapalı anahtar d) 3 pil, 3 ampul ve 1 açık anahtar 16) Yukarıda verilen tanımda boş kalan yere hangi kavram getirilmelidir? a) Pil yatağı b) Duy c) Ampul d) Pil

Tema

Yazı tip -leri

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?