1) Belirli bir alanda bulunan birden fazla türün oluşturduğu topluluk nedir? a) Popülasyon b) Komünite c) Habitat d) Biyotop e) Ekolojik niş 2) Ekoton ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Tür çeşitliliği azdır. b) Birey sayısı az. c) Türler arası rekabet fazla. d) Ekolojik tolerans aralığı geniş. 3) Sivrisineğin kan emmesi onun ......... . NOKTA NOKTA YAZAN YERE NE GELİR? a) Hbitatıdır b) ekolojik nişidir c) biyosferidir d) ekosistemidir e) biyotopudur 4) Hangisi popülasyon örneğidir? a) İstanbul'daki kediler b) Siyam kedileri c) Japon balıkları d) Van Gölü'ndeki inci kefalleri e) Akvaryumdaki canlılar 5) Kısaca tanımı 'bir canlının adresi' olan kavram hangisidir? a) Biyotop b) Ekoton c) Habitat d) Ekosistem e) Ekolojik niş 6) Bir canlının beslenmesi, üremesi, korunması, saklanması ve diğer canlılarla ilişkisi gibi bütün faaliyetler nedir? a) Ekolojik niştir b) komünitedir c) Habitattır d) Türdür e) Popülasyondur 7) Belirli bir bölgede, belli bir zaman diliminde yaşayan aynı türden bireylerin oluşturduğu topluluktur. a) Komünite b) Ekoton c) Habitat d) Popülasyon e) Biyotop 8) Hangisi popülasyon örneği değildir a) Ankara'daki insanlar b) Kara Deniz'deki balıklar c) Marmara Denizi'ndeki palamutlar d) Istanbul'daki serçeler e) Akvaryum'daki japon balıkları 9) komünite+cansızlar=x, popülasyon+popülasyon=Y ise x ve y nelerdir? a) x= popülasyon, y=biyosfer b) x=biyosfer, y=ekosistem c) x=ekosistem, y=komünite d) x=biyotop, y=ekoton e) x=ekosistem, y=ekoton 10) Komüniteyi oluşturan canlıların yaşadıkları coğrafik alan, komünitenin adresi nedir? a) Habitat b) Biyotop c) Ekosistem d) Popülasyon e) Biyosfer

Ekoloji ile İlgili Kavramlar

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?