Din - Akıl sahiplerini, peygamberlerin bildirdiği şeyleri kabule çağıran ilahi kanun., Vahiy - Dinin kaynağı., Fıtrat - İnsanın gayeli yaratılışına uygun olarak insandaki Yüce Allah'a (c.c.) inanmaya elverişli dini yapı., Hanif - Hz. İbrahim'in dininin özel adı., İman - Allah'tan (c.c.) alıp din adına tebliğ ettikleri kesin inanç ilkelerinde peygamberleri onaylamak ve onlara inanmak., İslam - Bir şeye teslim olmak anlamına gelen kelime., Amentü - İman esaslarını en kısa ve öz olarak içeren metnin adı., Tevhid - Allah'ı (c.c.) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birleme., Esmai Hüsna - Allah'ın (c.c.) güzel isimlerine verilen ad., İlim - Allah'ın (c.c.) gizli/açık her şeyi bilmesi anlamına gelen sıfatı., Kıdem - Allah'ın (c.c.) varlığının başlangıcının bulunmaması anlamına gelen sıfatı., Nisa - Kur'an-ı Kerim'in dördüncü suresi., İman etmek - İslam dinin temeli ve özü ., İman esasları - İnanç sisteminin temelini oluşturan esaslar bütünü., Müşrik - Allah'a (c.c.) şirk koşan kimse.,

DİN KÜLTÜRÜ 9. SINIF 2. ÜNİTE

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?