İslam'dan önce yaşadıkları, kötü alışkanlıkların yaygın olduğu döneme ne denir? , Allah'a ortak koşmak İslam dininde ne olarak adlandırılır?, Hz. Muhammed hangi kabileden gelmektedir? , Hz. Muhammed hangi hicri ayda dünyaya gelmiştir?, Kabe'yi yıkmaya gelen ordunun komutanı kimdir?, Hz. Peygamber'in doğumunu anlatmak için hangi kavram kullanılır?, Hz. Peygamber kaç yaşına kadar süt annesinin yanında kalmıştır?, Hz. Muhammed'in dadısı kimdir?, Hz. Peygamber dedesi vefat ettikten sonra kiminle kalmıştır?, Hz. Peygamber'in de "Hilfü'l Fudul" topluluğunun amacı nedir?, Hz. Peygamber'in ilk eşi kimdir? , Hz. Peygamber'in çocuklarının isimlerini sayın, Hz. Peygamber'e ilk vahiy nerede ve ne zaman gelmiştir?, Hz. Peygamber kaç yılında Mekke'ye hicret etmiştir?, Hudeybiye Antlaşması hangi savaş sonrasında ve kimler arasında imzalanmıştır?, Mekke kaç yılında feth edilmiştir? , Hz. Muhammed'in ilk ve oğlu haccını ne zaman yapmıştır? , Hz. Peygamber'in Medine'de inşa ettiği mescid hangi mesciddir?, Mekke'de Hz. İbrahim'in yolundan gidip putlara tapmayanlara ne denilirdi?, Hz. Muhammed'in kabri nerededir?.

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Rastgele tekerlek açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?