MİLİMETRE - Bir uzunluk ölçüsü., SİMETRİ - Bir nesnenin iki tarafının aynı görünmesi., KİLOGRAM - Bir ağırlık ölçme birimi., GRAM - Ağırlık ölçme birimi, RİTMİK SAYMA - Belli bir düzene göre sayma., MİLİGRAM - En küçük ağırlık ölçme birimi., ÖRÜNTÜ - Sayıların ve şekillerin belli bir sırayla birbirini takip etmesi.,

Matematik Bulmacası

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?