Abdülkadir Geylani - Kadirilik tarikatının kurucusu , Belh - Mevlana doğmuştur, Bahaüddin Veled - Mevlana'nın hocasıdır., Mesnevi - Mevlana'nın eseridir. , verdiği sözü yerine getirmek - kadirilikte nefsi olgunlaştırmak için gerekli olan on ilkeden biridir. , Sultan Veled - Mevleviliği kuran kişidir. , sema - ney eşliğinde dönerek yapılan bir tür ayindir., Mevlevilik - sema ve çile kavramlarının olduğu tarikattır., semazen - Sema yapan kişiye denir, çile - Dergahta kalıp oradan ayrılmayarak 40 gün boyunca nefsini terbiye etme işine denir, Bahauddin Nakşibend - Nakşibend tarikatının kurucusudur. , Buhara - Bahauddin nakşibend doğmuştur. , Hem dili hem de kalbi birlikte zikir halinde tutmak - Nakşibendilikte tasavvuf eğitimin amaçlarından biridir.,

islam düşüncesinde tasavvufi yorumlar

tarafından

Tema

Yazı tip -leri

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?