1) Çocuk nerede? a) Çocuk şemsiyenin altında. b) Çocuk kitaplığın yanında. c) Çocuk kapının arkasında. 2) Çocuk ağacın ........ a) üstünde b) karşısında c) altında 3) Çocuk kapının önünde. a) b) c) 4) Çocuk masanın ....... a) yanında b) üstünde c) arkasında

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?