Ezan - Günde beş vakit minarelerden okunan namaz çağrımızın adı, Ehl-i Beyt - Hz.Muhammed'in (s.a.v.) ev halkı için, aile fertleri için kullanılan bir kavram, Din - İnsanları dünyada ve ahirette mutluluğa ulaştırmayı amaçlayan ilahi ilkeler bütünü, Hz. Ali (r.a.) - Kültürümüzde " Allah'ın Arslanı" olarak anılan sahabe , Vatan - Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu,sınırları belli toprak parçası, Millet - Aynı topraklar üzerinde yaşayan; aralarında dil, tarih, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, Cuma Namazı - Sözlükte "toplanmak,bir araya gelmek" anlamlarına gelen haftalık namazımızın adı, Mehmet ÂKİF Ersoy - İstiklâl Marşımızı yazan millî şairimiz, Kadir Gecesi - Kur'an'ı Kerim'in indirilmeye başlaması sebebiyle kutladığımız kandil,

6. SINIF, 5. ÜNİTE: TEMEL DEĞERLERİMİZ

tarafından

Tema

Yazı tip -leri

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?